Predám 50l fľaše na víno.

Cena: 

 8€/ks s košom

5€/ks bez koša

Kontakt:

0905/904 598

Prihláste sa na odber videí o zakladaní kvasov